لیست جامعه روحانیت برای انتخابات خبرگان پس از اعلام نهایی تایید صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، منتشر خواهد شد.

یک عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: لیست جامعه روحانیت برای انتخابات خبرگان پس از اعلام نهایی تایید صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، منتشر خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین سید رضا اکرمی با اشاره به بررسی صلاحیت کاندیداهای مورد نظر جامعه روحانیت برای انتخابات خبرگان در جلسات این تشکل، اظهار کرد: جامعه روحانیت هنوز در خصوص کاندیداهای مورد نظر خود برای انتخابات خبرگان در استانها و تهران به نتیجه نهایی نرسیده است.

وی افزود: لیست جامعه روحانیت بعد از پس از اعلام نهایی تایید صلاحیت ها توسط شورای نگهبان مشخص خواهد شد.