امروز هیچ تماسی از سوی شورای نگهبان با پدرم صورت نگرفته است.

حجت‌الاسلام محمد تقی رهبر با ابراز بی اطلاعی از دعوت نامزدهای شاخص رد صلاحیت شده برای حضور در صحن شورای نگهبان جهت بیان توضیحات و دفاعیات و مباحثه گفت:‌ دو روز پیش درخواست تجدیدنظر خواهی خود نسبت به عدم احراز صلاحیت به جهت عدم شرکت در آزمون علمی خبرگان را ارائه کردم و از آن زمان تاکنون تماسی با بنده گرفته نشده است.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه شورای نگهبان برای بررسی این درخواست‌ها 10 روز فرصت دارد، امیدوارم با توجه به توضیحاتی که برای شورای نگهبان به همراه یک کتاب فقهی که آن را به تحریر در آوردم موجب تائید صلاحیتم شود.

فرزند حجت‌الاسلام محسن غرویان نیز گفت: امروز هیچ تماسی از سوی شورای نگهبان با پدرم صورت نگرفته است.