سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان گفت: اسامی منتشر شده در فضای مجازی از لیست اصولگرایان فقط یک گمانه‌زنی است.

سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان گفت: اسامی منتشر شده در فضای مجازی از لیست اصولگرایان فقط یک گمانه‌زنی است.

غلامعلی حداد عادل، سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان با اشاره به طرح اسامی از لیست نهایی اصولگرایان برای انتخابات مجلس، گفت: تا قبل از تأیید نهایی فهرست اصولگرایان، اسامی مطرح شده در فضای مجازی و رسانه‌ها فقط گمانه‌زنی است.

وی افزود: تأیید نهایی فهرست اصولگرایان در جلسه شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان صورت گرفته و تا پیش از آن اسامی منتشر شده در فضای مجازی فقط گمانه‌زنی است.