یک نماینده اصلاح طلب گفت که لیست نهایی اصلاح‌طلبان بعد از تعیین تکلیف نهایی تأیید صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان مشخص می‌شود.

یک نماینده اصلاح طلب گفت که لیست نهایی اصلاح‌طلبان بعد از تعیین تکلیف نهایی تأیید صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان مشخص می‌شود.

علیرضا محجوب اظهار کرد: زمانی می‌توان از تهیه لیست صحبت کرد که وضعیت صلاحیت‌ها مشخص شده باشد ولی هنوز پاسخ نهایی اعتراضات روشن نشده است که قاعدتاً بعد از تعیین تکلیف صلاحیت‌ها می‌توان در موضوع لیست اصلاح‌طلبان کار کرد.

وی در عین حال گفت که در حال حاضر کارهای ابتدایی و مقدماتی انجام شده است اما طبق اطلاع‌ من هنوز هیچ لیست مشخصی از سوی اصلاح‌طلبان تعیین نشده است.

دبیرکل خانه کارگر در خصوص نحوه ورود این تشکل به انتخابات نیز گفت: خانه کارگر یک تشکل صنفی است و هیچ موقع لیست نداده است، همین رویه را در انتخابات آینده در پیش خواهد گرفت.