نباید اجازه داد انتخابات به بستر التهابات و بازار شایعه و تفرقه تبدیل شود.

آیت الله خاتمی امام جمعه موقت تهران گفت:

* تخریب شورای نگهبان به مثابه مخالفت با رهبری است

* نباید اجازه داد انتخابات به بستر التهابات و بازار شایعه و تفرقه تبدیل شود.

* محور وحدت جامعه ما مقام معظم رهبری هستند. با صحبت و اظهارنظرهای بی‌مورد نباید بذر تفرقه و دعوا نشاند و به عبارت ساده نباید کاسه داغ‌تر از آش شد.