برخلاف ادعای کارشناس حقوقی وابسته به گروه مذاکره کننده با FATF، آمریکا نه تنها مخالف همکاری ایران با این نهاد نیست…

بیشتر
آرشیو
آرشیو