سیف در جمع خبرنگاران:

رئیس کل بانک مرکزی از تدابیر دولت برای تک نرخی کردن ارز خبر داد و گفت: نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است.

بیشتر

بیشتر
آرشیو
آرشیو