مراسم رونمایی از اولین محصول سایپا-سیتروئن با حضور فریبرز شهباز( مدیر عامل سایپا-سیتروئن) و یان مارتین( قائم مقام سایپا-سیتروئن در ایران) برگزار شد.

رونمایی از اولین محصول سایپا-سیتروئن در ایران (عکس)
رونمایی از اولین محصول سایپا-سیتروئن در ایران (عکس)
رونمایی از اولین محصول سایپا-سیتروئن در ایران (عکس)
رونمایی از اولین محصول سایپا-سیتروئن در ایران (عکس)
رونمایی از اولین محصول سایپا-سیتروئن در ایران (عکس)
رونمایی از اولین محصول سایپا-سیتروئن در ایران (عکس)
رونمایی از اولین محصول سایپا-سیتروئن در ایران (عکس)
رونمایی از اولین محصول سایپا-سیتروئن در ایران (عکس)
رونمایی از اولین محصول سایپا-سیتروئن در ایران (عکس)