قیمت جدید محصولات سایپا در سال 97 با توجه به تغییرات نرخ بیمه شخص ثالث اعلام شد.

با توجه به افزایش حق بیمه شخص ثالث در سال 97، کلیه محصولات شرکت سایپا 89 هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده‌اند.

 انتشار قیمت جدید محصولات سایپا در سال 97 اعلام شد - جدول

ضمنا شرایط فروش فوری نقدی محصولات سایپا از روز پنجشنبه مورخ 97/01/16 به شرح جدول ذیل فعال گردید.

نکته مهم: با توجه به محدود بودن تعداد فروش در صورت تکمیل ظرفیت، اطلاعیه غیرفعال خواهد شد.

قیمت جدید محصولات سایپا - فروردین 97 :

 انتشار قیمت جدید محصولات سایپا در سال 97 اعلام شد - جدول

منبع خبر : سایپا