فروش پیکان صفر مدل 1359 به قیمت 35 میلیون تومان (عکس)