آمریکا بعد از خروج از سوریه به دنبال این است که نیروهای نظامی خود را در عراق افزایش دهد و هدف آن تاثیر بر نیروهای…

بیشتر
آرشیو
آرشیو