خود آمریکا درخواست مذاکرات هسته ای را داشت و اوباما در این زمینه 2 نامه برای ایران نوشت که مذاکرات هم میان ایران و…

بیشتر

بیشتر
آرشیو
آرشیو