گفت‌وگو با رئیس دفتر مجلس اعلای اسلامی عراق در تهران

«اوضاع امنیتی و سیاسی در عراق در یک وضعیت بحران و بی‌ثباتی به‌سر می‌برد؛ به دنبال انتخابات عراق در ماه می، احزاب مختلف…

بیشتر

بیشتر
آرشیو
آرشیو