شبکه تلویزیونی المیادین به نقل از خبرنگار خود اعلام کرد: بر اثر حملات هوایی جنگنده های سعودی به مواضعی در مرکز صنعا، انفجارهای شدیدی در این منطقه رخ داد. خبرها نیز از هدف قرار گرفتن کاخ ریاست جمهوری حکایت دارند.