باشگاه خبرنگاران جوان- حجاب نخست‌وزیر انگلیس حین بازدید از یک مسجد در حومه لندن

حجاب نخست‌وزیر انگلیس حین بازدید از یک مسجد در حومه لندن (عکس)