- هزاران نفر از سراسر پرتغال در عبادتگاه فاطیما در مرکز پرتغال حضور یافتند و سالروز وقوع معجزه فاطیما در می 1917 را جشن گرفتند.

تصاویر | سالروز معجزه فاطیما در پرتقال

تصاویر | سالروز معجزه فاطیما در پرتقال

تصاویر | سالروز معجزه فاطیما در پرتقال

تصاویر | سالروز معجزه فاطیما در پرتقال

تصاویر | سالروز معجزه فاطیما در پرتقال

تصاویر | سالروز معجزه فاطیما در پرتقال

تصاویر | سالروز معجزه فاطیما در پرتقال

تصاویر | سالروز معجزه فاطیما در پرتقال

عکس‌ها: firenewsfeed

61282