همسر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حال بازی با توله شیر را مشاهده می کنید.