تصویری از نماز خواندن محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که در کنار حسن روحانی به ترکیه سفر کرده است