وزارت امورخارجه در بیانیه ای اظهارات سخیف وزیر خارجه آمریکا را نشانه درماندگی مقام های دولت آمریکا دانست و افزود:…

بیشتر

بیشتر
آرشیو
آرشیو