در تماس تلفنی با سردار اشتری صورت گرفت؛

رئیس جمهور ضمن قدردانی از مدیریت سنجیده و مقتدرانه نیروهای عملیاتی بویژه نیروی انتظامی شهادت تعدادی از ماموران فداکار…

بیشتر

بیشتر
آرشیو
آرشیو