پرونده الکترونیک سلامت بسیار مهم است. خرید راهبردی خدمات سلامت مهم است. حذف هم پوشانی ها بیمه مهم است. توسعه توریسم سلامت برای مهم است.

روحانی: هاشمی زحمات بسیار زیادی برای طرح تحول سلامت کشید 

حسن روحانی، رییس جمهور از حسن هاشمی، وزیر پیشنهادی بهداشت دفاع کرد و گفت :

▪️آقای دکتر هاشمی زحمات بسیار زیادی برای طرح تحول سلامت کشیدند. کار سختی بود با توجه به مشکلات بودجه. گاهی اوقاتشان از خزانه و بودجه تلخ می‌شد. ایشان خیلی صبر کردند. 

▪️آنچه ما از ایشان می‌خوهیم بعد از رضای خدا رضای مردم است. همه دولت باید در طرح تحول سلامت کمک کند. در چهار سال گذشته تلاش پیگیری داشتند. همه می‌دیدند سفرها و تلاش‌های اشان را. انشاالله با نشاط بیشتر در چهار سال آینده پیش می‌روند.

▪️کاهش هزینه‌ها با حفظ کیفیت خدمات و سطح بندی خدمات بسیار مهم است. یک وقتی چیزی مستحب است و یک وقتی مباح. برخی کارهای پزشکی وقتی ضرورت ندارد مکروه و حرام است.

 ▪️پرونده الکترونیک سلامت بسیار مهم است. خرید راهبردی خدمات سلامت مهم است. حذف هم پوشانی ها بیمه مهم است. توسعه توریسم سلامت برای مهم است.