در چند روز گذشته جوادامام علت رای نیاوردن وزیر پیشنهادی نیرو را نتیجه‌ی جلسه‌ی چند نماینده‌ی مجلس با او خواند. دیروز «بهروز نعمتی»، یکی از کسانی نامش در ادعای امام آمده بود آن را تکذیب کرد. امروز جواد امام گفت آقای نعمتی به جای تکذیب، به این سوال پاسخ دهد که درآن جلسه بوده‌اند یا نه.

در چند روز گذشته جوادامام علت رای نیاوردن وزیر پیشنهادی نیرو را نتیجه‌ی جلسه‌ی چند نماینده‌ی مجلس با او خواند. دیروز «بهروز نعمتی»، یکی از کسانی نامش در ادعای امام آمده بود آن را تکذیب کرد. امروز جواد امام گفت آقای نعمتی به جای تکذیب، به این سوال پاسخ دهد که درآن جلسه بوده‌اند یا نه.

جواد امام رییس بنیاد باران چند روز پیش پس از عدم رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو، در صفحه‌ی توییتر خود نوشت: باز هم گندم نماهای جوفروش. رأی عدم اعتماد بیطرف نتیجه‌ی صداقت، سلامت و پاسخ منفی ایشان به خواسته‌های آقایان (ت، و، ح، ن) در جلسه‌ی میدان آرژانتین بود.

«جواد امام» در گفتگویی کوتاه به انصاف نیوز گفته بود که «آقای نعمتی به جای تکذیب، به این سوال پاسخ دهد که در آن جلسه بوده‌اند یا نه». آقای امام گفت «این جلسه طبق گفته‌ی آقای وکیلی برگزار شده است».
وی در پاسخ به تکذیب  نعمتی و همچنین درخواست مناظره با بیطرف گفت: بنده یک سوال کردم و اینکه ایشان به جای تکذیب، جواب سوال را بدهند که آن جلسه تشکیل شده است یا نه. در ضمن هیات رییسه نیز مخالف برگزاری اینجور جلسات بوده و اصلا موضوع باج خواهی و باج دادن مطرح نبوده که ایشان درصحبت‌های خود به آن اشاره کردند».

اما نعمتی در پاسخ به جواد امام در توئیترش نوشت که او خواستار مناظره با آقای بیطرف است تا حقایق هم برای مردم هم برای جواد امام مشخص شود.