رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای مواجهه با دشمن مشترک باید اختلاف سلیقه ها را کنار بگذاریم گفت: یکصدایی در داخل کشور راه انزوای طرف مقابل و دشمن ملت ایران است.

 محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در حال حاضر تحریم جدیدی علیه ایران صورت نگرفته است، گفت: حرف های اخیر ترامپ هیچ محتوایی نداشت و از اساس شعار بود و هیچ تاثیری بر اقتصاد کشورمان نداشت، به طوری که خوشبختانه کارآفرینان ما مساله را خوب تجزیه و تحلیل کردند و در بازار بورس، ارز و اقتصاد کشورمان اتفاقی رخ نداد حتی برخی علامت ها نشان می دهد که شرایط در فضای اقتصادی کشور تثبیت شده است.

وی با اشاره به اینکه باید دولتمردان و دستگاه دیپلماسی کشور به سمتی حرکت کنند که با تحریم های جدید مواجه شود، تصریح کرد: باید این را دانست که به هر حال تحریم نمی تواند بر روی اقتصاد اثرگذار نباشد اما تا زمانی که مردم کشور ما پشت رهبری و دولت هستند این گزافه گویی ها تاثیر چندانی نخواهد گذاشت.

وی درباره اینکه آیا تحریم می تواند موجب اختلافات داخلی شود، گفت: هر کشوری که با یک دشمن مشترک مواجه است باید بداند که کنار گذاشتن اختلاف سلیقه ها راه مبارزه با دشمن است، باید اختلاف سلیقه ها را کنار بگذارد و در مقابل فشارهای خارجی یکصدایی داشته باشد تا هم دشمنی ها خنثی شده و هم روش های انزوای طرف مقابل را پیاده کند.