رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس از بررسی شرایط راه‌اندازی سامانه تراکنش‌های پولی - مالی با حضور رئیس سازمان مالیاتی در جلسه این فراکسیون خبر داد.

محمود صادقی  با بیان این مطلب اظهار داشت: فراکسیون شفاف سازی مجلس فردا در نشستی با رئیس سازمان مالیاتی به بررسی شرایط راه‌اندازی سامانه تراکنش‌های پولی - مالی براساس قانون مالیات‌های مستقیم می پردازد.

وی افزود: در ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم پیش بینی شده که وزارت اقتصاد ملزم به تهیه و راه‌اندازی این سامانه است. لذا براساس پیگیری‌های به عمل آمده در نشستی سامانه تراکنش‌های مالی را مورد بررسی قرار خواهیم داد که چه مشکلات و موانعی داشته و اکنون در چه شرایطی قرار دارد.