عدم حضور «مرتضوی» در دادگاه/ ارائه لایحه دفاعیه

دومین جلسه رسیدگی به بخشی از پرونده سعید مرتضوی مربوط به حادثه کهریزک، بدون حضور سعید مرتضوی در شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.

میرمجید طاهری وکیل مدافع اولیای دم روح الامینی پس از پایان جلسه دادگاه امروز (سه‌شنبه) - 30 آبان ماه - به ایسنا گفت: در جلسه دادگاه اظهارات‌مان را بیان کردیم و دفاعیات انجام شد.

وی یادآ؛ور شد که ختم دادرسی در خصوص این پرونده اعلام نشده است.

طاهری با اشاره به عدم حضور سعید مرتضوی در جلسه امروز دادگاه، گفت: سعید مرتضوی به دادگاه نیامد، اما لایحه دفاعیه خود را به دادگاه ارایه کرده است.

طاهری در پایان اظهار امیدواری کرد که هر چه زودتر رای این پرونده صادر شود.