سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است مذاکرات صلح نتیجه‌ای برای فلسطینیان نداشته است.

نقوی حسینی در گفت و گویی با اشاره به تصمیم رژیم صهیونیستی برای انتقال پایتخت از تل‌آویو به بیت‌المقدس گفت: قدس سرزمینی است که مسلمانان نسبت به آن حساسیت وی‍ژه دارند و ساکنان اصلی آن فلسطینیان هستند.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس یادآور شد: تصمیمات رژیم صهیونیستی برای انتقال پایتخت و تغییر نقشه فلسطین در راستای بحران آفرینی های جدید در منطقه بوده که مورد حمایت آمریکایی ها نیز واقع می شود.

وی در ادامه در خصوص عکس العمل کشورهای جهان اسلام بعد از این اقدام افزود: قطعا واکنش های شدیدی ازسوی کشورهای اسلامی ایجاد شده و همه باید در مقابل تجاوزگری ر‍ژیم صهیونیستی بایستند و با شدت و قدرت بیشتری رایزنی ها را با حفظ وحدت و یکپارچگی در برابر زیاده خواهی اسرائیلی ها ادامه دهند.

نقوی حسینی در ادامه با بیان اینکه انتقال پایتخت ر‍ژیم صهیونیستی تنش های زیادی در سرزمین های اشغالی به وجود می آورد، به خانه ملت گفت: مذاکرات صلح تا کنون نتیجه ای در برنداشته و این نوع اقدامات و موضع گیری های اسرائیل به دلیلی بی تأثیری گفت و گوهای نیم بندی است که میان جریان های مختلف فلسطین با رژیم صهیونیستی وجود داشته و تا کنون به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نبوده است.

وی در ادامه تأکید کرد: در این شرایط کشورهای اسلامی باید متحد بوده و اعلام کنند که اگر انتقال پایتخت عملیاتی شود، در مقابل جریان اسرائیلی مقاومت کرده و تا نابودی این رژیم ایستادگی کنند که راه دیگری برای نجات فلسطین وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص علت تصمیم آمریکا به حمایت جدی از اسرائیل برای انتقال پایتخت خاطرنشان کرد: اخیرا آمریکایی ها به شدت در منطقه ناکام ماندند و با شکست های پی در پی روبرو شدند که می خواهند با این نوع اقدامات بخشی از ناکامی های خود علیه جهان اسلامی جبران کنند.