آناتولی آنتونف سفیر روسیه در آمریکا امروز (شنبه) گفت که امیدوار است واشنگتن در آینده نزدیک درباره دکترین هسته ای جدید آمریکا توضیح بدهد.

به گزارش مثلث آنلاین به نقل از خبرگزاری تاس، آنتونف افزود: سند دکترین هسته ای آمریکا که توسط پنتاگون اعلام شده است، نیاز به بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق دارد.در این سند موارد و نکات دارای مفهوم دوگانه و متفاوت وجود دارد.
سفیر روسیه افزود: در آینده نزدیک نشستی بین کارشناسان روس و آمریکایی در مورد این مساله برگزار خواهد شد. 
آنتونف ادامه داد: در سند دکترین هسته ای آمریکا ادعا شده است که روسیه به برخی تعهدات خود در عرصه کنترل تسلیحات و خلع سلاح پایبند نیست. در این سند استراتژیک به قرارداد کاهش موشک های بالستیکی میانبرد و کوتاه برد اشاره شده است، مسکو و واشنگتن می توانند ایرادهای این قرارداد را برطرف کنند.
وی با بیان اینکه در زمان موضوع اجرای قرارداد کاهش موشک های بالستیکی میانبرد و کوتاه برد، اختلاف بین روسیه و آمریکا مطرح است، اضافه کرد: مخالف کشیده شدن این بحث ها به رسانه ها هستیم. روسیه و آمریکا کارشناسان خبره ای دارند که می توانند اختلاف نظرهای خود در باره مسائل موشکی را با یکدیگر مطرح و آن را حل کنند.
قرارداد کاهش تسلیحات موشکی کوتاه و میان برد در سال 1987 بین شوروی سابق و آمریکا امضا شد و براساس آن موشک های میان برد از یک هزار تا پنج هزار و 500 کیلومتر و کوتاه برد از 500 تا یک هزار کیلومتر باید نابود شوند.
این قرارداد تا سال 1991 که اتحاد جماهیر شوروی سابق فروپاشید، اجرا می شد و بازرسی ها در چارچوب آن هم تا سال 2001 ادامه داشت.
آمریکا در روزهای اخیر بارها روسیه را به نقض این قرارداد متهم و به پاسخ دادن به این اقدامات تهدید کرده است.