جمعی از وزرا، استانداران و مدیران دستگاه های اجرایی روز سه شنبه در دیدار نوروزی با حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری شرکت کردند.

تصاویر | دیدار نوروزی جمعی از وزرا و مدیران اجرایی با رئیس‌جمهور

تصاویر | دیدار نوروزی جمعی از وزرا و مدیران اجرایی با رئیس‌جمهور

تصاویر | دیدار نوروزی جمعی از وزرا و مدیران اجرایی با رئیس‌جمهور

تصاویر | دیدار نوروزی جمعی از وزرا و مدیران اجرایی با رئیس‌جمهور

تصاویر | دیدار نوروزی جمعی از وزرا و مدیران اجرایی با رئیس‌جمهور

تصاویر | دیدار نوروزی جمعی از وزرا و مدیران اجرایی با رئیس‌جمهور

تصاویر | دیدار نوروزی جمعی از وزرا و مدیران اجرایی با رئیس‌جمهور

تصاویر | دیدار نوروزی جمعی از وزرا و مدیران اجرایی با رئیس‌جمهور

تصاویر | دیدار نوروزی جمعی از وزرا و مدیران اجرایی با رئیس‌جمهور

تصاویر | دیدار نوروزی جمعی از وزرا و مدیران اجرایی با رئیس‌جمهور

تصاویر | دیدار نوروزی جمعی از وزرا و مدیران اجرایی با رئیس‌جمهور

تصاویر | دیدار نوروزی جمعی از وزرا و مدیران اجرایی با رئیس‌جمهور

تصاویر | دیدار نوروزی جمعی از وزرا و مدیران اجرایی با رئیس‌جمهور

منبع: ایرنا
61282