ظهر امروز وزیر خارجه جدید آمریکا در ادامه دیدارهایش با مقامات سعودی، با پادشاه عربستان سعودی نیز دیدار کرد.

 دیدار وزیر خارجه آمریکا با شاه سعودی

دیدار وزیر خارجه آمریکا با شاه سعودی