علی طیب نیا وزیر پیشین اقتصاد و دارایی برای حج تمتع وارد مکه شد.