بیروت - ایرنا - سخنرانی «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان در روز عاشورا دقایقی پیش آغاز شد.

به گزارش ایرنا، وی به صورت ویدیو کنفرانس برای صدها هزار عزادار حسینی در حومه جنوبی بیروت سخنرانی می کند.
این خبر تکمیل می شود.