آخرین جلسه دولت یازدهم امروز بیست و دوم مردادماه برگزار شد و کابینه در پایان عکسی به یادگار انداختند