«رویا نونهالی» و همسرش  در بیستمین جشن خانه سینما حضور دارند.