به گزارش مثلث آنلاین به نقل از بهاره رهنما و همسرش در کنسرت امید حاجیلی.