با حضور خادمان بارگاه حضرت رضا(ع) صورت گرفت؛

طواف پیکر شهید حججی در روضه منوره رضوی