وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از آنجا که لایحه نظام جامع رسانه ای کشور باید پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی به دولت بازگردد، زمینه بررسی مجدد سایر مواد نیز وجود دارد.

سید عباس صالحی درباره اینکه آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها 7 مورد از ایراداتی که هیات دولت با قانون نظام جامع رسانه ای گرفته را بررسی خواهد کرد، افزود: مباحثی که در فضای لایحه نظام رسانه ای مطرح است فعلا در فضای آن مواد مورد ایراد مطرح شده است اما چون باید این لایحه دوباره به دولت بازگردد، زمینه بررسی مجدد باقی مواد را پیدا می کند.
براساس این گزارش هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه گذشته 7 ایراد به لایحه سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران وارد کرد و در چهار ایراد از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست حوزه شمول این لایحه را از جهت تسری به روزنامه نگاران و فعالان رسانه مشخص کند، ارکان این سازمان را ترسیم کند، امکان شناسایی سازمان به عنوان موسسه عمومی غیردولتی با توجه به ماهیت حقوقی سازمان های حرفه ای را فراهم سازد و مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان استانی در اولین دوره آن را به دقت تعیین کند.
همچنین در دیگر ایرادات، هیات دولت از کمیسیون فرهنگی خواست برخی مواد را که درباره موضوعات حقوقی و کیفری است با وسواس خاصی تعریف کند و گزارش دقیقی در این زمینه به هیات وزیران ارائه دهد.
پیش نویس دارای 7 فصل و 66 ماده است که موادی از آن پیش از این در هیات دولت به تصویب رسیده بود ولی به دلیل ایراد برخی از اشکالات در آخرین جلسه هیات دولت برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی دولت بازگشت.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم روز شنبه در صفحه مجازی شخصی خود از بازگشت این لایحه به کمیسیون فرهنگی خبرداده و از پیشکسوتان رسانه خواسته بود در تکمیل این لایحه، دولت را یاری کنند.

اختصاصی ایرنا؛