«شهره لرستانی» با تیپی نامتعارف در مراسم اختتامیه تئاتر فجر حضور داشت.