جواد عزتی و همسرش مه لقا باقری در اکران مردمی فیلم “خرگیوش” در شیراز حضور داشتند.