نیما کرمی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: دختر و بابا… الهی فداش شم من.