مجری تازه داماد تلویزیون و همسرش در یک مراسم + عکس
عکسی از محمودرضا قدیریان و همسرش درششمین جشنواره جهانی فیلم فجر