تصویری از "صبا راد" مجری مشهور تلویزیون در کنار همسرش "مانی رهنما" ؛ خواننده مشهور پاپ مشاهده می کنید.

سلفی جدید خانم مجری و همسر دومش/عکس

به گزاررش مثلث آنلاین و به نقل از افکار نیوز ، تصویری از "صبا راد" مجری مشهور تلویزیون در کنار همسرش "مانی رهنما" ؛ خواننده مشهور پاپ مشاهده می کنید.