محمدرضا گلزار با پلنگ صورتى! در کنار آرش استیناف مجرى معروف در چین
عکس یادگاری محمدرضا گلزار با پلنگ صورتی و مجری معروف