تصاویر چراغانی به مناسبت فرا رسیدن نیمه شعبان در میادین و خیابان‌ های تهران را نشان می‌دهد. جشن نیمه شعبان از بزرگترین جشن‌های شیعیان است که به مناسبت میلاد امام مهدی(عج) در مناطق شیعه‌نشین جهان برگزار می‎شود

چراغانی به مناسبت جشن‌های نیمه شعبان (عکس)
چراغانی به مناسبت جشن‌های نیمه شعبان (عکس)
چراغانی به مناسبت جشن‌های نیمه شعبان (عکس)
چراغانی به مناسبت جشن‌های نیمه شعبان (عکس)
چراغانی به مناسبت جشن‌های نیمه شعبان (عکس)
چراغانی به مناسبت جشن‌های نیمه شعبان (عکس)
چراغانی به مناسبت جشن‌های نیمه شعبان (عکس)
چراغانی به مناسبت جشن‌های نیمه شعبان (عکس)
چراغانی به مناسبت جشن‌های نیمه شعبان (عکس)
چراغانی به مناسبت جشن‌های نیمه شعبان (عکس)
چراغانی به مناسبت جشن‌های نیمه شعبان (عکس)
چراغانی به مناسبت جشن‌های نیمه شعبان (عکس)