ساره بیات با این تیپ در اکران خصوصی فیلم چهارراه استانبول حضور یافت.