بازیگران «پایتخت» در کنار همسرانشان.
عکس از پیج سینمای ایران