عکسی از فریبا نادری در یک سالن زیبایی را مشاهده می کنید.