نسرین مقانلو با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

الان در
حرم امام رضا ،همراه خانواده
دعا گوی همه شما عزیزان هستم.