به گزارش مثلث آنلاین تصویری از شش ماهگی مهران مدیری.