اشکان خطیبی و همسرش آناهیتا درگاهی در افتتاحیه نمایشگاه نقاشی آناهیتا درگاهی