محمدرضا گلزار این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت: دوستتون دارم