تصویر کمتر دیده شده هوایی از بنای تخت جمشید در شیراز