دروازه‌بان پرسپولیس امروز در ساختمان شورای شهر کرج حاضر شد.

بیرانوند که برای دیدن یکی از آشنایان خود به شورای شهر کرج رفته بود با استقبال نمایندگان شورای شهر کرج روبه‌رو شد و با آنها عکس یادگاری گرفت.

علیرضا بیرانوند شورای شهر کرج را بهم ریخت

41258