علیرضا رحیمی به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا انتخاب شد.

 در نخستین روز از هفتادویکمین کنگره انتخاباتی فدراسیون جهانی هندبال در ترکیه، علیرضا رحیمی، رئیس فدراسیون هندبال ایران به‌عنوان نایب رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا انتخاب شد.

در کنار این کنگره که در روزهای 11 و 12 نوامبر برگزار خواهد شد، مجمع انتخاباتی دو کنفدراسیون هندبال آسیا و آفریقا نیز برپا می‌شود.