مدیرعامل باشگاه سیاه‌جامگان اعلام کرد که عضو هیئت‌مدیره این باشگاه شاید به‌خاطر گرفتاری خانوادگی و شخصی از سمتش کناره‌گیری کرده است.

علی عباسی درباره کناره‌گیری محمد رویانیان از هیئت‌مدیره باشگاه سیاه‌جامگان، اظهار داشت: آقای رویانیان چند وقتی در هیئت‌مدیره ما حضور داشت و حالا از سمت خود کناره‌گیری کرد. رویانیان حضور فعالی در هیئت‌مدیره نداشت، اما از زحمات ایشان قدردانی می‌کنیم.

مدیرعامل باشگاه سیاه‌جامگان درمورد دلیل کناره‌گیری رویانیان از هیئت‌مدیره گفت: شاید او گرفتاری خانوادگی و شخصی داشته که تصمیم به این کار گرفته، اما هیچ دلخوری در کار نبود. از زحمات او تشکر می‌کنیم و جایگزینش به‌زودی مشخص خواهد شد.